(1)
Жуматаева, У.; Алишерович, Б. ДАЛАЛЫҚ-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ШЕГІРТКЕЛЕР ШОҒЫРЫН ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕ B. BASSIANA КОНИДИЯЛАРЫНЫҢ СУ СУСПЕНЗИЯСЫНДА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН БАҒАЛАУ. GBJ 2022, 2, 98-109.