Жуматаева, Улжалгас, и Б Алишерович. 2022. «ДАЛАЛЫҚ-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ШЕГІРТКЕЛЕР ШОҒЫРЫН ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕ B. BASSIANA КОНИДИЯЛАРЫНЫҢ СУ СУСПЕНЗИЯСЫНДА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН БАҒАЛАУ». Ġylym ža̋ne bìlìm 2 (1 (66):98-109. https://ojs.wkau.kz/index.php/gbj/article/view/395.