[1]
А. Рыскельдина, «THEILERIA ANNULATA-НЫҢ РЕКОМБИНАНТТЫ ПРОТЕИНІН АЛУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ», GBJ, т. 1, вып. 2 (71), сс. 46–56, май 2023.