[1]
У. Жуматаева и Б. Алишерович, «ДАЛАЛЫҚ-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ШЕГІРТКЕЛЕР ШОҒЫРЫН ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕ B. BASSIANA КОНИДИЯЛАРЫНЫҢ СУ СУСПЕНЗИЯСЫНДА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН БАҒАЛАУ », GBJ, т. 2, вып. 1 (66), сс. 98–109, мар. 2022.