Рыскельдина, Анара, Александр Коробейников, Мадина Кадырова, Динара Камалова, Ерсын Муханбеткалиев, Марат Куйбагаров, и Александр Шевцов. «THEILERIA ANNULATA-НЫҢ РЕКОМБИНАНТТЫ ПРОТЕИНІН АЛУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫН АНЫҚТАУ». Ғылым және білім журналы 1, no. 2 (71) (май 1, 2023): 46–56. просмотрено июнь 6, 2023. https://ojs.wkau.kz/index.php/gbj/article/view/1463.