Жуматаева, Улжалгас, и Б Алишерович. «ДАЛАЛЫҚ-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ШЕГІРТКЕЛЕР ШОҒЫРЫН ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕ B. BASSIANA КОНИДИЯЛАРЫНЫҢ СУ СУСПЕНЗИЯСЫНДА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН БАҒАЛАУ». Ġylym ža̋ne bìlìm 2, no. 1 (66) (март 25, 2022): 98–109. просмотрено май 24, 2024. https://ojs.wkau.kz/index.php/gbj/article/view/395.