1.
Жуматаева У, Алишерович Б. ДАЛАЛЫҚ-ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖАҒДАЙДА ШЕГІРТКЕЛЕР ШОҒЫРЫН ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕ B. BASSIANA КОНИДИЯЛАРЫНЫҢ СУ СУСПЕНЗИЯСЫНДА БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН БАҒАЛАУ . GBJ [Интернет]. 25 март 2022 г. [цитируется по 24 май 2024 г.];2(1 (66):98-109. доступно на: https://ojs.wkau.kz/index.php/gbj/article/view/395